18.11.2017 – Cumartesi
08.30-09.00 Açılış
Neden Buradayım ?
Hava Kirliliği Grubu Tanıtımı
Sempozyum Program Tanıtımı
Açılış Konuşması
09.00-10.00 PANEL I: Dünyada ve Türkiye’de Hava Kirliliği
• Nefes Alamayan Dünya
• Nefes Alamayan Türkiye
• Dilemma: Çevre & Ekonomi: California’nın Sıfır Egzoz Emisyon Programı ve kontrol teknolojileri, yenilenebilir enerjiler ve ekonomiye katkısı
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30  YUVARLAK MASA I: Tıp Eğitimindeki Havamız
• Okuldan Bakınca
• Dekanlıktan Görülenler
• Meslek Örgütü Ne Görüyor

11.30-12.30 DERS I: Temel Kavramlar
• Havamızı Kirletenler
• Hava Kalitesi Nedir?
• Mevsimler Şaştı: Neden? 
12.30-13.30  Yemek Arası ve Poster Tartışması
13.30-14.30 PANEL II: Hava Kirliliğinde Görülmeyenler
• Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Dengesizliği
• Toplumsal Cinsiyet
• İklim Adalet(sizliğ)i 
14.30-15.30 DERS II: Hava ve Akciğer Sağlığı (I)
• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
• Astım
• Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
• Parankimal ve Vasküler Hastalıklar
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 DERS III: Yabancı Kaldıklarımız
• Aarhus Sözleşmesi: Bir Hak Olarak Bilgilenme
• ÇED: Çevre Etki Değerlendirmesi
• SED: Sağlık Etki Değerlendirmesi
17.00-18.00 DENEYİM PAYLAŞIMI: Araştırma Yapalım
• Epidemiyolojik Çalışmalarımı Nasıl Kurguladım
• İnsan ve Hayvan Model Çalışmalarımı Nasıl Yaptım
• Hücrelerle Nasıl Çalıştım

 

19.11.2017 – Pazar
09.00-11.00  YUVARLAK MASA II: Türkiye’de Ne Yapıyoruz / Yapacağız?
• Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olarak…
• Biz Sağlık Bakanlığı Olarak…
• Biz Yerel Yönetimler Olarak…
• Biz DSÖ Olarak…
• Biz TTD Olarak… 
11.00-11.30 KONFERANS I: Hava Kirliliğinin Hücre Biyolojisine Etkileri
• Patogenez
11.30-12.00  Kahve Arası
12.00-13.00 DERS IV: Hava ve Akciğer Sağlığı (II)
• Kanser
• Çocuk Akciğer Sağlığı
• Tüberküloz
13.00-14.00  Yemek Arası ve Poster Tartışması
14.00-15.30 PANEL III: Çözüm Var
• Nasıl Bir Enerji Politikası?
• Kentlerden Kaçalım Mı?
• Trafik Ne Olacak?
• TTD Ne Yapmalı? 
15.30-16.30  YUVARLAK MASA III: Nasıl Bir Savunuculuk?
• Yurttaş İnisiyatifleri
• Temiz Hava Hakkı Platformu Deneyimi
• Ulus ötesi STK’lar 
16.30-17.00 SERBEST KÜRSÜ: Ne Götüreceğiz Eve?
• Sempozyumda Ne Konuştuk?
• Birlikte Tartışıyoruz