18.11.2017 – Cumartesi
08.30-09.00 Açılış
Hoşgeldiniz – Sempozyum Program Tanıtımı
Nilüfer Aykaç , Haluk C. Çalışır (Sempozyum Eş Başkanları)
Açılış Konuşması
A. Fuat Kalyoncu (Türk Toraks Derneği Başkanı)
09.00-10.00 PANEL I: Dünyada ve Türkiye’de Hava Kirliliği
Oturum Eş Başkanları: Elif Dağlı, A. Fuat Kalyoncu
• Nefes Alamayan Dünya
Annette Prüss Üstün
• Nefes Alamayan Türkiye
Kayıhan Pala
Kentimin Havası Az Kirli; Güvende miyim?
Bert Bruneekref

10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-11.00 YUVARLAK MASA I: Tıp Eğitimindeki Havamız
Oturum Eş Başkanları: Atilla Akkoçlu, Sema Canbakan
• Okuldan Bakınca
Oğuz Kılınç
• Dekanlıktan Görülenler
Nadi Bakırcı
• “Tıpta Uzmanlık Alanları” Penceresinden Nasıl Bir Görüntü?
Dilek Aslan
11.00-11.30 Ara
Sağlığımız İçin Pedal Çeviriyoruz
11.30-12.30 Temel Kavramlar – I
Oturum Eş Başkanları: Birsen Ocaklı, Ali Osman Karababa
• Havamızı Kirletenler
Lokman Hakan Tecer
• Hava Kalitesi Nedir?
Tuncay Döğeroğlu
• Mevsimler Şaştı! Neden?
Levent Kurnaz
12.30-13.30 Yemek Arası ve Poster Tartışması
Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Ahmet Uğur Demir
13.30-14.30 PANEL II: Hava Kirliliğinde Görülmeyenler
Oturum Eş Başkanları: Nilay Etiler Lordoğlu, Ömer Madra
“Ömer Madra’ya TTD Onursal Üyelik Takdimi”

• Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Dengesizliği
Ali Kocabaş
• Toplumsal Cinsiyet
Yeşim Yasin
• İklim Adalet(sizliğ)i
Ümit Şahin
14.30-15.30 Temel Kavramlar – II: Hava ve Akciğer Sağlığı (I)
Oturum Eş Başkanları: Nurdan Köktürk, Mehmet Polatlı
• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Funda Elmas
• Astım
Özlem Göksel
• Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Yavuz Havlucu
• Parankimal ve Vasküler Hastalıklar
Oğuz Uzun
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Temel Kavramlar – III: Yabancı Kaldıklarımız
Oturum Eş Başkanları: Fatma Erboy, Cengiz Özge
• Aarhus Sözleşmesi: Bir Hak Olarak Bilgilenme
Arif Ali Cangı
• ÇED: Çevre Etki Değerlendirmesi
Beyza Üstün
• SED: Sağlık Etki Değerlendirmesi
Cavit Işık Yavuz
17.00-18.00 DENEYİM PAYLAŞIMI: Araştırma Yapalım
Oturum Eş Başkanları: Zuhal Karakurt, Metin Özkan 
• Epidemiyolojik Çalışmalarımı Nasıl Kurguladım?
Onur Hamzaoğlu
• İnsan ve Hayvan Model Çalışmalarımı Nasıl Yaptım?
Figen Deveci
• Hücrelerle Nasıl Çalıştım?
Ayşe Bilge Öztürk

 

19.11.2017 – Pazar
09.00-11.00 YUVARLAK MASA II: Türkiye’de Ne Yapıyoruz / Yapacağız?
Oturum Başkanı: Ali Kocabaş, İbrahim Akkurt
• Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olarak…
Canan Esin Köksal
• Biz Sağlık Bakanlığı Olarak…
Hüseyin İlter
• Biz Yerel Yönetimler Olarak…
Şule Sümer
• Biz DSÖ Olarak…
Annette Prüss Üstün
• Biz ERS Olarak…
Bert Brunekreef
• Biz TTD Olarak…
Haluk Çalışır
11.00-11.30 KONFERANS I: Hava Kirliliğinin Hücre Biyolojisine Etkileri
Oturum Eş Başkanları: Pınar Çelik, Haluk Türktaş
• Patogenez
Emin Kansu
11.30-12.00 Kahve Arası
12.00-13.00 Temel Kavramlar – IV: Hava ve Akciğer Sağlığı (II)
Oturum Eş Başkanları: Çağla Uyanusta Küçük, Tülin Sevim
Hava Kirliliğinin Kardiyopulmoner Yükü
Bert Brunekreef
• Kanser
Meltem Tor
• Çocuk Akciğer Sağlığı
Ela Erdem Eralp
• Tüberküloz
Serir Aktoğu Özkan
13.00-14.00 Yemek Arası
14.00-15.30 PANEL III: Çözüm Var
Oturum Eş Başkanları: Peri Arbak, Göksel Altınışık
• Nasıl Bir Enerji Politikası?
Özgür Gürbüz
• Kentlerden Kaçalım Mı?
Azime Tezer
• Trafik Ne Olacak?
Önder Algedik
• TTD Ne Yapmalı?
Hasan Bayram
15.30-16.30 YUVARLAK MASA III: Nasıl Bir Savunuculuk?
Oturum Eş Başkanları:Burhan Söker, Sedat Altın
• Yurttaş İnisiyatifleri Yeşil Artvin Deneyimi
Neşe Karahan
• Temiz Hava Hakkı Platformu Deneyimi
Gamze Varol SaraçoğluBuket Atlı
• Ulus ötesi STK’lar
Funda Gacal, Deniz Bayram
16.30-17.00 SERBEST KÜRSÜ: Ne Götüreceğiz Eve?
Kolaylaştırıcılar: Osman Elbek, Güngör Ateş
• Sempozyumda Ne Konuştuk?
Nilüfer Aykaç