Düzenleme Kurulu

Sempoyum Organizasyon Komitesi
Sempozyum Eşbaşkanları
Dr. Nilüfer Aykaç & Dr. Haluk Celaleddin Çalışır
Sempozyum Sekreteri
Dr. Ela Erdem Eralp
Bilimsel Komite Başkanı
Dr. Hasan Bayram
Dış İlişkiler Sorumlusu
Dr. Elif Dağlı

Mali Sekreter
Dr. Güngör Ateş

Sosyal Organizasyon Sorumlusu
Dr. Osman Elbek

Üyeler
Dr. Sema Canbakan & Dr. Burhan Söker